rouwen met c5sed

Een dierbaar verlies...

Vroeg of laat staat het ons allemaal te wachten, om afscheid te nemen van een dierbare. We worden getroffen door een diepe pijn die ons doet stilstaan bij onze sterfelijkheid, een pijn die vele vragen oproept en de zin van het leven in twijfel trekt. Ons uit evenwicht brengt en onze toekomst doet vertroebelen. Waarom is dikwijls het enige woord dat nog een betekenis draagt. Het niet zijn is een toestand die we bewust niet kunnen begrijpen.

Men zegt dat tijd alle wonden heelt, dat de pijn vervaagt met de tijd, maar is dit wel zo?

Onze hersenen vergeten immers niets. Ze bergen alleen iets op in een donker plaatsje uit het zicht van ons bewuste.

De vraag is willen we dit ook?

We willen deze waardevolle herinneringen, het enige wat nog rest van onze dierbare toch ook niet verliezen ook zijn zij verbonden met een pijn. Rouwen is niet vergeten of verwerken zoals dikwijls wordt beweerd, maar een evenwichtsoefening tussen koesteren en het voelen van pijn.

Het is op deze beschouwing dat rouwen met c5sed is gefundeerd. We gaan je waardevolle herinneringen in kaart brengen en een vaste plaats geven in je persoonlijke c5sed dimensie zodat je ze op elk moment kunt bezoeken en koesteren zodat ze nooit vervangen of verdwijnen. Een dimensie waar je steun en kracht kunt putten...

Maar er is meer... veel meer... c5sed geeft je antwoorden op je vragen, antwoorden op het waarom. Geen religieuze of filosofische antwoorden maar antwoorden die wetenschappelijk gefundeerd zijn en praktisch kunnen geverifieerd worden. De waarheid vindt men zelden in uiterste standpunten maar bevindt zich meestal ergens tussenin.

Omdat we er niet van bewust zijn, onderschatten we de enorme kracht van onze hersenen. We zijn zo druk bezig en gefocust met het externe dat we onze interne kracht en kennis verwaarlozen, niet vertrouwen en zelfs ontkennen maar elke nacht vangen we er een glimp van op in onze dromen...

Een kleine hint dat er tussen de oren zich een gebied bevindt dat nog ontgonnen moet worden, een dimensie waar niets verloren gaat...

Neem contact

rouwen met c5sed contact

Opmerking: Levende wezens moeten de robot discriminerende code invullen!