Spiritualiteit met c5sed

Wees je eigen architect van je hemel en hel...

C5sed geeft nieuwe inzichten, visies en antwoorden op levensbeschouwelijke of filosofische vragen vanuit een logische wetenschappelijke basis. Je hoeft niets te geloven maar kunt alles zelf ervaren, beleven en verklaren. Door de ware kracht van jouw hersenen te ontdekken, ga je zelf de mysteries van het leven kunnen ontsluieren, je eigen diepgaande visie op spiritualiteit, leven en dood ontwikkelen waaruit je voldoening, kracht en steun kunt uitputten om innerlijke leegten op te vullen en emotioneel verlies te verwerken.

Wees je eigen architect van je innerlijke wereld, van je eigen hemel en hel...
Geniet van dat heerlijke zingevend gevoel dat dit in je opwekt en de enorme mentale kracht die je ter beschikking staat...

Onze hersenen zijn zo krachtig dat ze mystieke, transcendente eigenschappen ontwikkelen die ruimte laten voor een spiritueel leven zonder dat het ten kosten gaat van onze logische normen en wetenschappelijke waarden.

We leven in een tijdperk waar wetenschappelijke ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. De ratio wordt door veel mensen hoog in het vaandel gedragen waardoor het geloof zienderogen plaats moet ruimen.

Van bijna elk aspect van het leven zijn er wetenschappelijke studies gemaakt die worden gebruikt om het menselijk gedrag te sturen, om ons zo optimaal en efficiënt te kunnen inzetten. Hierdoor ontstaat er echter een enorme discrepantie tussen de huidige maatschappelijke tendensen en het emotioneel mens-zijn. Men dringt ons continue dingen op die totaal ingaan tegen ons gevoel maar om onze status in de maatschappij niet te verliezen, bouwen we een complete schijnwereld waarin we ons verschuilen achter maskers en façaden waar we een rolletje spelen. De interne spanningen stapelen zich echter op tot de boel volledig in elkaar stort met alle gevolgen vandien...

Mensen zijn immers gevoelswezens die liever handelen op het gevoel. We draaien liever op automatisch piloot dan na te denken bij elke actie die we ondernemen. Logisch denken en redeneren kost veel tijd en energie, handelen op het gevoel gaat praktisch automatisch en levert in de meeste gevallen een mooi resultaat op zonder dat het veel moeite kost. Het is op deze manier dat onze hersenen, ons onderbewustzijn werkt. Emoties zijn de drijvende krachten die ons denken stuurt, die ons helpen om snelle beslissingen te nemen, ons aanzet om over te gaan tot actie...

Het geloof draait om emoties... wetenschap om ratio...

Op dit ogenblik zijn er weinig alternatieven om het gevoelsleven in balans te houden tegen een toenemend belang aan ratio, gezond verstand of logica. Religie en spiritualiteit verdwijnen langzaam op de achtergrond wat een verlies betekent van een enorme krachtige mentale energiebron. Een mentale bron waar men energie kan uitputten om positieve emoties te voeden, om bij een tegenslag of verlies terug recht te staan en verder te gaan, om problemen op te lossen, om te bouwen aan interne zingeving...
om de mentale leegte op te vullen...

C5sed speelt hierbij een verbindende rol om deze twee uitersten, voelen - ratio, opnieuw in balans te brengen, met elkaar te verzoenen. C5sed biedt een emotioneel platform, een mentale wereld aan waar je gevoelsleven maximaal kunt ontplooien en dat volledig is gefundeerd op rationele inzichten en wetenschappelijk verklaarbare modellen.

Voelen en ratio zijn immers gelijkwaardig. Ze vullen elkaar aan. Waar gezond verstand zijn beperkingen heeft, omdat men niet steeds beschikt over alle feiten, daar kan het intuïtief voelen een enorme toegevoegde waarde betekenen. Met c5sed krijg je een unieke samenwerking tussen het logische bewuste en het intuïtiëve, spirituele onderbewuste waarbij je grootse dingen kunt realiseren en elke dag kunt genieten van heerlijke, aangename emoties...

Spiritualiteit 2.0...

Neem contact

spiritualiteit met c5sed contact

Opmerking: Levende wezens moeten de robot discriminerende code invullen!